0235 3947 123
EN

Quan hệ cổng đông

TỜ TRÌNH GỞI CỔ ĐÔNG XIN GÓP Ý BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY.

Tờ trình gởi cổ đông xin góp ý bổ sung điều lệ công ty. Điều lệ CTCP Nhựa miền Trung (Dự thảo sửa đổi 2016).Điều lệ CTCP Nhựa miền Trung hiện tại.

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Nhựa miền Trung

                             

Công ty cổ phần Nhựa miền Trung kính gởi Quý cổ đông phương án sửa đổi bổ sung một số điều khoản  trong điều lệ công ty :

Tờ trình gởi cổ đông xin góp ý bổ sung điều lệ công ty.

Điều lệ CTCP Nhựa miền Trung (Dự thảo sửa đổi 2016)

Điều lệ CTCP Nhựa miền Trung hiện  tại.

Quý cổ đông có thể xem trong  link đính kèm  " https://drive.google.com/folderview?id=0BwjCO4mRqsWKdEZBZHJIYTJ3RnM&usp=sharing “

 

Mọi góp ý xin gởi về địa chỉ mail quyetnd@nhuamientrung.com (thời hạn trước 05/05/2016)

Trân trọng cảm ơn !

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn