0235 3947 123
EN

Quan hệ cổng đông

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Nhựa miền Trung

 

Công ty cổ phần Nhựa miền Trung (“Công ty”) kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội 2024”), các thông tin cụ thể như sau:

1.             Thời gian:

Khai mạc đại hội: 09 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 31 tháng 05 năm 2024

Check-in & kiểm tra tư cách cổ đông: từ 08 giờ 30 phút ngày 31 tháng 05 năm 2024

1.             Địa điểm: Tầng 8, Toà nhà Vinatea, 92 Võ thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2.             Nội dung dự kiến:

1)        Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

2)        Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2023;

3)        Thù lao cho HĐQT năm 2024;

4)        Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

5)        Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024;

 

3.             Tài liệu Đại hội & dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên: xem tại đây

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn