0235 3947 123
EN
ỐNG PVC-U Ø61 X 4,1 X 6000
ỐNG PVC-U Ø40 X 5,0 X 4000
ỐNG PVC-U Ø110 X 5,0 X 6000
ỐNG PVC-U SẢN XUẤT THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG
ỐNG PVC-U Ø110 X 6,8 X 6000
ỐNG PVC-U DÙNG TRONG CẤP THOÁT NƯỚC
ỐNG PVC-U Ø110 X 7,0 X 6000
ỐNG PVC-U Ø34 X 2,5 X 4000
ỐNG PVC-U Ø60 X 3,0 X 6000
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn