0235 3947 123
EN

Quan hệ cổng đông

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGTHƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Quảng Nam, ngày 12  tháng 4 năm 2016

 

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGTHƯỜNG NIÊN NĂM 2016

 

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Nhựa miền Trung

                             

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa miền Trung trân trọng thông báo và kính mời đến Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1.          Thời gian: 9 giờ 00, thứ Năm, ngày 28 tháng 04 năm 2016

2.          Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Nhựa miền Trung, Lô 5 KCN Điện Nam Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

3.   Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Chương trình họp, giấy uỷ quyền, tài liệu đại hội…quý cổ đông có thể xem  trong đường link đính kèm:http://www.mediafire.com/download/ytyt0da90lb91d9/Tai+lieu+%C3%90HC%C3%90.rar).

4.          Cổ đông tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Miền Trung có tên trong danh sách cổ đông ký chốt ngày 7/4/2016.

5.          Cổ đông không thể đến dự Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

6.          Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 25 tháng 04 năm 2016 thông qua các hình thức: thư, fax, email theo địa chỉ:

CÔNG TY CP NHỰA MIỀN TRUNG

Lô 5 KCN Điện Nam Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hoặc

Tel: (510) 3942666 – Fax: (510) 3947232

Email: info@nhuamientrung.com.vn

7.          Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo:

-       Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

-       Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (đối với trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Trân trọng kính mời./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Tạ Văn Quyền

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn