0235 3947 123
EN

Sản phẩm

ỐNG PVC-U Ø110 X 5,0 X 6000
ỐNG PVC-U Ø110 X 6,8 X 6000
ỐNG PVC-U Ø110 X 7,0 X 6000
ỐNG VÀ PHỤ KIỆN COMPOSITE – FRP
ỐNG COMPOSITE-FRP CHO NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC
CÁP CHÔN TRỰC TIẾP VỚI BĂNG THÉP GẤP NẾP HAI...
CÁP QUANG CHÔN LUỒN CỐNG PHI KIM LOẠI
CÁP TREO HÌNH SỐ 8 (FE)
BỒN BỂ COMPOSITE-FRP - GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ: TỪ NƯỚC...
BỒN BỂ COMPOSITE -MADE IN MIENTRUNG.PLASTIC
BỒN FRP NẰM NGANG
ỐNG FRP
BỒN FRP THẲNG ĐỨNG
BỒN-BỂ CHỨA HÓA CHẤT (VL COMPOSITE-FRP)
SẢN XUẤT BỒN COMPOSITES DUNG TÍCH SIÊU LỚN THÁCH THỨC...
Designed and Maintained by