liên hệ
CÔNG TY CP NHỰA MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: Lô 05, Đường số 6, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Các nhà máy sản xuất: Lô 04-05 KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 84.510.3946 946- 3947 123
Fax: 84.510.3947 232
Email: info@nhuamientrung.com