Cáp XLPE trung thế 12 / 20 (24) kV
Cáp cách điện XLPE trung thế không có giáp 12 / 20 (24) kV, 1 hoặc 3 lõi

Thông số kỹ thuật:

Chứng nhận chất lượng:


Các sản phẩm cùng loại