Dây nhôm lõi thép
Ký hiệu: Theo TCVN là As; theo IEC & ASTM ký hiệu là ACSR.
 
Đặc điểm ứng dụng: Dây nhôm lõi thép được dùng làm dây dẫn diện ngoài trời, treo trên cột cho hệ thống truyền tải và phân phối điện.
 
- Tại các vùng ven biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại, dây nhôm lõi thép sẽ được điền đầy mở trung tính có nhiệt độ chảy giọt không dưới 120oC.
- Tùy theo mức độ bao phủ của mở, dây có các loại sau: ACSR/Lz; ACSR/Mz; ACSR/Hz; ACKP.
 
Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn:     TCVN 5064: 1994/SĐ1: 1995 - TCVN 6483: 1999 – IEC 61089: 1991
 
Thông số kỹ thuật:
 
 
Chứng nhận chất lượng:
 

Các sản phẩm cùng loại