Cáp XLPE trung thế 3.6 / 6 (7.2) KV

Cáp cách điện XLPE trung thế không có giáp 3.6 / 6 (7.2) KV, 1 hoặc 3 lõi

Thông số kỹ thuật:

Chứng nhận chất lượng:


Các sản phẩm cùng loại