Oriented development

Với thông điệp “Chất lượng tốt – Giá thành cạnh tranh – Thân thiện với môi trường”, MTC tiếp tục cải tiến quy trình kỹ thuật, áp dụng công nghệ sản xuất, nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 vào thực tiễn sản xuất và kinh doanh tại đơn vị. 


Other posts
Brief Introduction
Vision and Mission
Organizational Structure