Brief Introduction

 

 

Công ty CP Nhựa Miền Trung được nhận nhượng quyền toàn bộ bản quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa, logo, chứng nhận đạt tiêu

chuẩn chất lượng, hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008 từ thương hiệu “Việt Hàn”

Thương hiệu Việt Hàn đã đạt được những chứng nhận sau:

• Giải thưởng Quả cầu vàng 2006 do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam bình chọn.

• Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2006, 2007 top 100 thương hiệu Việt Nam do Ủy ban Quốc gia về hợp tác Kinh tế và Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam bình chọn

• Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam do Vietnamnet công bố theo thống kê của Việt Nam Report

• Cup vàng Topten "Sản phẩm thương hiệu Việt uy tín – Chất lượng năm 2006, 2007" do Liên hiệp các Hội sở Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam và mạng Thương hiệu Việt bình chọn.

• Giải thưởng Chất lượng Việt Nam 2007 do Bộ Khoa Học và Công Nghệ và Hội đồng quốc gia về Giải thưởng Chất lượng Việt Nam bình chọn.

• Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững năm 2007 do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam bình chọn.

• Hệ thống ISO 9001:2000 do Tổng cục đo lường chất lượng và Trung tâm chứng nhận Quacert đánh giá và cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.


Other posts
Vision and Mission
Organizational Structure
Oriented development